BIOTEC

BIOTEC to w pełni ekologiczny kocioł przystosowany do spalania pelletu z nowoczesną metodą regulacji za pomocą zaawansowanego sterownika. Wielofunkcyjny regulator kotła pozwala na pełną kontrolę stopnia dozowania paliwa , kontrolę procesu automatycznego rozpalania paliwa (pelletu) oraz parametrów procesu spalania. Dzięki temu spalanie biomasy jest dokładne . Automatyczny zapłon paliwa, wygaszenie paleniska oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury, zapewnia możliwość ciągłej pracy kotła oraz współpracy z zasobnikiem c.w.u. w okresie letnim. Kocioł posiada również tradycyjny ruszt wodny, dzięki któremu możliwe jest spalanie tradycyjnych paliw stałych. Konstrukcja została zaprojektowana tak aby w obu przypadkach nie pozostawiać żadnych kompromisów. Wymienne drzwiczki kotła pozwalają na swobodną transformację kotła z tradycyjnego na wydajny kocioł pelletowy. Tak więc zarówno w przypadku spalania paliw na konwencjonalnym ruszcie jak i pelletu na palniku będą zachowane optymalne warunki spalania co gwarantuje wysoką sprawność kotła. Nowy kocioł wprowadzony do oferty firmy jest efektem zrealizowania przez DREW-MET projektu „Wdrożenie produkcji kotłów c.o. na biomasę w firmie Drew – Met w Kolbuszowej w oparciu o innowację procesową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 1.1., który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.