Automatyczny regał MonoTower®

Automatyczny regał MonoTower® przeznaczony jest do składowania elementów dłużycowych (pręty, profile, rury, itd) oraz arkuszy (blach, płyt, laminatów, itd), palet i wielu innych artykułów o dużych masach i wymiarach.

System składa się z jednej kolumny składowania oraz jednej kolumny transportowej w której porusza się winda, której zadaniem jest przemieszczanie półek ze stacji załadowczej oraz transport półek z kolumny składowania do stacji załadowczej.
Dzięki bezpośredniemu dostępowi od frontu maszyny do windy załadunek i rozładunek półek może być wykonywany przy udziale suwnicy lub wózka widłowego

Półki są lokowane w kolumnie składowania na rozmieszczonych co kilkanaście centymetrów prowadnicach zapewniających miejsce składowania.

Dzięki modułowej konstrukcji automatycznych regałów Mono- i TwinTower® regał MonoTower® może zostać rozbudowany do wersji TwinTower®.