Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
Polska
+48 46 874 90 31
+48 46 874 90 08