FOREST CONSULTING CENTER – to firma consultingowa wyspecjalizowana w działalności szkoleniowej, doradczej i eksperckiej w sektorze leśnym i branżach związanych z leśnictwem.

Inspiracją do założenia FCC była idea powstania na rynku firmy, która będzie prowadzić specjalistyczną działalność szkoleniową w leśnictwie, wspomagać proces inwestycyjny (od strony technicznej i źródeł finansowania) oraz stworzy ramy organizacyjne dla powstawania specjalistycznych ekspertyz branżowych.

Firma powstała w 2011 roku. U źródeł jej założenia leży instytucja szkoleniowa Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. FCC stanowi poszerzenie działalności szkoleniowej CKPL o działalność związaną z doradztwem i ekspertyzami.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.