InfoTEC PRO HYBRID

The hybrid center InfoTEC PRO HYBRID is a machining center with two independent working fields with different material attachment methods and machining processes. The first processing field is equipped with a nesting table for cutting of furniture boards in full size. The second field has sliding beams, which allow for additional processing with angle aggregates of individual pieces, or processing of door leaves. InfoTEC PRO HYBRID solves the dilemma of space in the hall for two machines.

Centrum hybrydowe InfoTEC PRO HYBRID jest to centrum obróbcze posiadające dwa niezależne pola robocze o różnych sposobach mocowania materiału i jego procesie obróbki. Pierwsze pole obróbcze wyposażone jest w stół nestingowy do rozkroju płyt meblowych w pełnym rozmiarze. Drugie pole posiada przesuwne belki, które umożliwiają dodatkową obróbkę agregatami kątowymi poszczególnych formatek, czy obróbkę skrzydeł drzwi. InfoTEC PRO HYBRID rozwiązuje dylemat miejsca w hali na dwie maszyny.