Pilarka profilowa OKKS 140

Maksymalne wymiary bloku ciętej pianki:
wysokość: 1000 mm
długość: 1000 mm
szerokość: 1400 mm
Moc silnika napędu linki: 2,2 kW
Moc silnika wentylatora: 2,4 kW
Moc silnika podnoszenia stołu: 0,25 kW
Wydatek powietrza niezbędny do transportu wychwyconego
pyłu pianki: 300 m³/h