Rębak OKRR 400 do produkcji zrębka technologicznego

working