Acta Haematologica Polonica - Kwartalnik

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku. Pismo publikuje zarówno prace oryginalne, doświadczalne, opisy przypadków jak również prace poglądowe i edukacyjne. Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii między innymi dotyczące leukocytów, erytrocytów, płytek krwi, układu odpornościowego, mechanizmów hemostazy oraz aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych.