PrepStart H2O piaskarka abrazyjna z płaszczem wodnym

Porównanie opracowania bruzdy wiertłem i piaskarką
Piaskarka abrazyjna Prep Start służy do minimalnie inwazyjnego, bezbolesnego opracowywania ubytków przy pomocy strumienia sprężonego powietrza z drobinami tlenku glinu o średnicy 27μ lub 50 μ.
Piaskarki abrazyjne amerykańskiej firmy Danville umożliwiają opracowanie ubytku o średnicy o połowę mniejszej niż najcieńsze wiertło, więc jest to metoda oszczędzająca zdrowe tkanki zęba!
Używając piaskarki oszczędza się czas, a także można wykonywać zabiegi w obrębie więcej niż jednego kwadrantu, ponieważ pacjent nie wymaga znieczulenia. Zabieg jest cichy i bezbolesny nie ma wibracji, nieprzyjemnych doznań, dźwięków i stresu związanego z użyciem wiertła. Użycie piaskarki znacznie zmniejsza ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej.
PrepStart Danville skutecznie pokonuje niepokój pacjentów (zwłaszcza dzieci) związany z wizytami u stomatologa. Pacjenci związują się na trwale z gabinetem i chętnie polecają go innym. Piaskarka abrazyjna stanowi doskonałe uzupełnienie innych narzędzi stosowanych w gabinecie stomatologicznym.

Oprócz opracowywania ubytków w obrębie szkliwa i zębiny, usuwania wypełnień można piaskarkę stosować także do usuwania wkładów kronowo-korzeniowych, odnajdywania ujść kanałow, przygotowania bruzd przed lakowaniem, oczyszczania koron z cementu tymczasowego, piaskowania uzupełnień pełnoceramicznych, do oczyszczania zamków ortodontycznych przed ponownym przyklejeniem. Kolejne zastosowania piaskarki abrazyjnej to przygotowanie wypełnień do naprawy, procedur rebondingu i uszczelniania, przygotowanie powierzchni porcelany i metalu przed użyciem systemów wiążących (zwłaszcza przy naprawie uzupełnień protetycznych), oczyszczanie koron i mostów przed zacementowaniem, oczyszczanie powierzchni zęba przed zacementowaniem licówek, koron, mostów. Zastosowanie abrazji powietrznej znacznie zwiększa siłę wiązania systemów wiążących.

Piaskarki abrazyjne amerykańskiej firmy Danville są unikalne ponieważ do instalacji wymagane jest wyłącznie podłączenie do zasilania powietrzem z kompresora unitu, nie wymagają zasilania elektrycznego ani butli ze sprężonym powietrzem. Precyzyjne sterowanie pedałem, po zdjęciu nogi z pedału natychmiast ustaje strumień abrazyjny- zapewnia to bezpieczeństwo i precyzję pracy.