Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. jest polską Spółką hodowlano-nasienną. Jedną z najważniejszych działalności wpisanych w strategię firmy jest hodowla oraz produkcja kwalifikowanych nasion gatunków roślin rolniczych. PHR zajmuje się hodowlą zbóż, roślin bobowatych oraz traw. Dodatkowo prowadzi hodowlę zachowawczą facelii i gorczycy białej. Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Tulcach koło Poznania w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2.

Misją Spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom w kraju i Europie dobrej jakości nasion kwalifikowanych w przystępnej cenie.
Prace hodowlane zapoczątkowano w latach 20-stych ubiegłego wieku w Antoninach koło Leszna. W 1959 roku Spółka została powołana jako przedsiębiorstwo państwowe. W obecnej strukturze prawnej, Spółki z o.o. istnieje od 1994 roku.
Hodowla roślin prowadzona jest w trzech stacjach hodowli roślin: Antoniny k. Leszna, Nagradowice k. Poznania oraz Wiatrowo k. Wągrowca, należących do Pionu Hodowli Roślin, a zlokalizowanych w różnych częściach województwa wielkopolskiego.
Obecnie Spółka realizuje programy hodowlane oraz badania w zakresie: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego, żyta ozimego, owsa, roślin bobowatych takich jak: łubin żółty, łubin wąskolistny, groch siewny, wyka kosmata i seradela oraz traw: kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, życica mieszańcowa, życica trwała a ponadto facelii. Łącznie PHR jest właścicielem 76 odmian roślin rolniczych.
Natomiast produkcja nasienna realizowana jest w czterech nowoczesnych oddziałach nasienno-produkcyjnych, tj.: Kobylniki, Krzemlin, Szprotawa i Nagradowice zlokalizowanych na terenie trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego).
PHR jako dzierżawca ponad 7 tys. ha produkuje materiał siewny w ilości 8 – 10 tys. ton, a jego głównymi odbiorcami są firmy nasienne i rolnicy na terenie całego kraju oraz w sąsiednich krajach.
Tradycja, doświadczenie, profesjonalna kadra pracownicza, ciągłe unowocześnianie bazy hodowlanej oraz zaplecza do produkcji wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego jak również uruchomienie w ostatnim czasie akredytowanego laboratorium oceny nasion oraz duży zasięg terytorialny stanowią o znaczącej pozycji Spółki na rynku hodowlano-nasiennym w kraju i zagranicą.
W Spółce oprócz hodowli i nasiennictwa roślin prowadzona jest roślinna produkcja towarowa, chów bydła mlecznego (obora na 500 krów) oraz hodowla zachowawcza konika polskiego, jedynej rodzimej, prymitywnej rasy konia.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.