SAMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 15
15-161 Białystok
Polska
+48 85 664 70 31
+48 85 664 70 41