GAZONY OGRODOWE

Trwała konstrukcja gazonu wykonana z betonu oraz funkcjonalny kształt sprawiają, że może być wykorzystywany zarówno przy aranżacji ogrodów, jak również przy projektowaniu ścian oporowych, ekranów dźwięko- i wiatrochłonnych itp..

Gazon ogrodowy pozwala tworzyć różnorodne konstrukcje architektoniczne:
• ściany oporowe
• ekrany dźwięko- i wiatrochłonne
• obudowy skarp (wzmacnianie zboczy pagórków)
• murki ogrodowe
• kwietniki
• tarasy