ZAPRAWA THERMOPOR®

Termoizolacyjną zaprawę murarską THERMOPOR® stosuje się do murowania ścian zewnętrznych budynków jedno- i wielokondygnacyjnych oraz wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba likwidacji mostków termicznych.

• skład - mieszanka cementu, wapna i dodatków mineralnych, w tym perlitu poprawiającego własności izolacyjne zaprawy oraz domieszek w starannie dobranych proporcjach.
• właściwa ilość wody - około 11,5 litrów na 20 kilogramów suchej masy
• czas zużycia świeżej zaprawy - około 5 godzin od wymieszania z wodą
• zużycie -podano do spoiny grubości do 12 mm
• 1 opakowanie (20kg) wystarcza na około 26 litrów gotowej zaprawy