LOHMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 64
80-298 Gdańsk
Polska
+48 58 555 81 50
+48 58 551 50 61