EKOPRODUR RB2

Kleje jednoskładnikowe to prepolimery o ściśle dobranej do zastosowania zawartości grup NCO oraz odpowiedniej reaktywności wyrażającej się w czasie otwartym kleju oraz czasie wiązania spoiny. Kleje te utwardzane są wilgocią zawartą w powietrzu, można je również przyspieszać poprzez zraszanie klejonych powierzchni wodą.