Výrobné spoločnosti CHIRANA Medical a CHIRANA Stará Turá sa v roku 2001 stali súčasťou skupiny spoločností M.O.C. Stará Turá, na čele s materskou spoločnosťou M.O.C., s.r.o., pričom jej zakladateľmi boli členovia vtedajšieho manažmentu výrobných spoločností Ing.Petr Matoulek, Ing.Ján Brkal, Ing.Peter Sivák a Ing.Oskar Baranovič. Skupina M.O.C. Stará Turá vznikla ako projekt zachovania a ďalšieho rozvoja výroby výrobkov zdravotníckej techniky značky CHIRANA v Starej Turej, ktorá po úspešnej podpore vývoja a predaja výrobkov pod značkou CHIRANA stráca svoje opodstatnenie a od roku 2016 sa prezentuje pod názvom CHIRANA Holding a materskou spoločnosťou sa stáva spoločnosť Chirana, a.s., ktorá sa stáva aj vlastníkom celého strategického neobežného majetku skupiny.
CHIRANA Holding pozostáva zo spoločností Chirana, a.s. a CHIRANA Medical, a.s. sídliacich v priemyselnom areáli Chirana Stará Turá:
CHIRANA Holding nadviazala na tradíciu vývoja, výroby a predaja výrobkov sortimentu zdravotníckej techniky a jemnej mechaniky, ktorá siaha až do r.1935. Základný prehľad míľnikov histórie formovania tradície strojárskej výroby i prieniku a rozvoja značky CHIRANA v Starej Turej je nasledovný:
1935 základy strojárskej výroby v Starej Turej položil český priemyselník František Michera dňa 20.novembra 1935, ktorý úspešne zrealizoval svoj zámer postaviť nový strojársky závod v Starej Turej, zameraný na výrobu súčiastok pre vodomery a plynomery

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.