WEBMANIPULATOR

WebManipulator – moduł komunikacji z centralą firmy PRO-VENT z poziomu sieci domowej LAN, WiFi. Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możliwy również zdalny dostęp z sieci internet.

Dzięki nowej aplikacji z poziomu dowolnego komputera lub smartfona, z dostępem do sieci domowej:

zmienisz wydajność centrali,
ustawisz temperaturę nawiewu,
włączysz lub wyłączysz obsługę GWC lub bypassu,
i inne.
Nowy webmanipulator umożliwia pełną zdalną obsługę sytemu wentylacji.

Dostęp do ustawień centrali możliwy jest z poziomu aplikacji stworzonej na system Android lub z poziomu przeglądarki stron WWW.

Użycie przeglądarki stron www umożliwia sterowanie pracą centrali z poziomu dowolnego Smartfona, tabletu czy komputera PC. Nie istotny jest w tym przypadku system operacyjny jak np. Windows, Linux (komputery PC), WindowsPhone, iOS (iPhone), Android (Smartfony) itd. Warunkiem dostępu do centrali jest jedynie zainstalowana w urządzeniu graficzna przeglądarka stron WWW z obsługą JavaScript oraz jQueryMobile. Obsługa centrali będzie więc możliwa z poziomu większości nowych urządzeń i przeglądarek dostępnych na rynku.