Opakowania drewniane skrzynie i palety

Opakowania wykonywane są na podstawie dokumentacji klienta lub projektów wykonywanych przez Tartak Witkowscy w oparciu o przesłaną dokumentację urządzenia lub detali. Opakowanie projektowane jest zgodnie z obowiązującymi standardami polskimi lub angielskimi.

Konstrukcja opakowań wykonana jest z elementów drewnianych poddanych procesom fumigacyjnym zgodnie z wymaganiami International Standards for Phytosanitary Measures ISPM No.15 z marca 2002r. Tartak Witkowscy posiada stosowny certyfikat i jest wpisany w krajowy rejestr firm spełniających warunki produkcji wyrobów z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych. Poszycie skrzyni wykonujemy z tarcicy, sklejki wodoodpornej lub płyty OSB. Opakowania przez nas wykonane są trwale oznaczone znakiem PL 10-181. Dołączamy odpowiednią dokumentację fitosanitarną w języku polskim i angielskim, która niezbędna jest do okazania granicznym służbom fitosanitarnym państw poza UE.

W wieloletniej działalności realizowaliśmy opakowania, skrzynie lub obudowy do transportu lotniczego na Bliski i Daleki Wschód. Pakowaliśmy ładunki dla różnych odbiorców w Egipcie, lndii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wenezueli, Norwegii, Tajlandii, Chin, czy dalekiej Syberii.

Zajmujemy się także zabezpieczaniem ładunków -pakowaniem detali w kontenery morskie na podstawie listy i dokumentacji elementów gotowych do wysyłki.

Wykonywaliśmy także usługi pakowania urządzeń i zespołów o wielkich gabarytach i masie przeznaczonych do transportu lądowego, a potem statkiem na górnym pokładzie z Hamburga lub Gdyni. Służymy klientom, naszym zleceniodawcom fachowym doradztwem i pomocą w sposobie pakowania i zabezpieczania najróżniejszych wysyłek drogą lądową, powietrzną czy morską.

Nasza kompetencje potwierdzone są:

Certyfikatem fitosanitarnym na zgodność z normami lSPM15,
Certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2008,
Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzającej stosowanie normy EN 14081-1: 2005 na znak bezpieczeństwa „CE" drewna konstrukcyjnego,
złotym certyfikatemi platynową statuetką:,,PRZEDSlEBIORSTWO FAIR PLAY 2013" (potwierdzenie solidności firmy uzyskaliśmy już 12 raz)