Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Żeliwna 38
Katowice
Polska
+48 32 42 88 150
+48 32 42 88 151