ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
Polska
+48 85 742 36 51