HP ZAKŁAD URZĄDZEŃ POMIAROWYCH s.c.

ul. Wiosny Ludów 33
41-908 Bytom-Miechowice
Polska
+48/32/280-43-66