ASSECURO Sp. z o.o. jest uznanym producentem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości oraz dystrybutorem sprzętu do podnoszenia i mocowania. Prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji poszkodowanego z wysokości. Wykonuje projekty wykonawcze i powykonawcze systemów asekuracyjnych. Instaluje linowe i szynowe systemy asekuracyjne, stałe punkty zaczepowe oraz balustrady ochronne. Zapewnia serwis i wykonuje przeglądy okresowe.
Posiada dojrzałą organizację w całym zakresie działalności co potwierdzone jest certyfikowanym System Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001.