Portal użytkowników pojazdów zasilanych CNG i LNG oraz grupa ekspertów w dziedzinie wykorzystania gazu ziemnego – CNG i LNG - jako paliwa do napędzania pojazdów. Głównym celem naszej działalności jest promocja ekologicznego i bezpiecznego paliwa CNG, LNG w Polsce. Jesteśmy na rynku CNG od 2007 roku, skupiamy się na propagowaniu wykorzystania gazu ziemnego w transporcie polskim, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych oraz monitorowaniu rynku gazu ziemnego. Bierzemy udział w najważniejszych wydarzeniach związanych z CNG i LNG w Europie, prowadzimy doradztwo oraz szkolenia w zakresie zastosowania CNG dla pojazdów. Świadczymy pomoc użytkownikom pojazdów CNG w Polsce. Obecnie nasz Portal zrzesza ponad 1.300 użytkowników pojazdów zasilanych metanem, producentów pojazdów CNG, producentów zbiorników kompozytowych, dystrybutorów kompresorów CNG, Instytucje naukowo-badawcze wdrażające paliwa alternatywne, przedsiębiorców z flotą CNG i LNG.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.