WaBack

Zawór zwrotny WaBack jest instalowany na zewnątrz budynków na sieci sanitarnej i działa jak zawór zwrotny. Został dokładnie przetestowany i montowany przez firmy w Szwecji, Anglii, Niemczech, Austrii, USA i wielu innych krajach. Od 1988 WaBack zapobiegł tysiącom potencjalnych powodzi!
Fala powodziowa jest zwykle bardzo zanieczyszczona. WaBack, w przeciwieństwie do innych produktów, został skonstruowany tak, aby łatwo obsługiwać zanieczyszczoną wodę.
Studnia WaBack działa zarówno jako studnia rewizyjna oraz jako zawór zabezpieczający przed cofką w instalacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie redukujemy koszty instalacji.

Zalety WaBack®

Instalowane od ponad 20 lat na całym świecie, 100% zadowolonych klientów
Wykonany z najlepszych materiałów
Działa jako studnia rewizyjna oraz zawór zwrotny
Niski koszt użytkowania
Łatwa instalacja
Niewiele części ruchomych - praktycznie nie wymaga konserwacji
Całkowity przepływ podczas normalnych warunków
Posiada certyfikat CE

Zastosowanie studni WaBack®

Zalewanie piwnic, garaży podziemnych

Montaż studni WaBack na instalacji sanitarnej budynku zapewnia ochronę przed zalaniem piwnicy. W okresach intensywnych opadów deszczu, woda i ścieki nie cofają się do przyłącza domowego gdy sieć kanalizacyjna lub połączone systemy są przeciążone. WaBack jest dostępny również w wersji mini do instalacji w piwnicach.

Zalewanie

WaBack daje pewność że woda nie będzie się cofać w systemie kanalizacyjnym podczas podwyższonego poziomu wody w studniach lub kanałach burzowych.

Nisko położone zabudowania mogą zostać zalane z powodu wysokiego poziomu wód powstałych na skutek deszczu, wiatru i podniesienia sie poziomu wody w zbiornikach wodnych lub studzienkach. Taka sytuacja może powodować problemy w sieci kanalizacyjnej. Ten problem można łatwo rozwiązać, instalując zawór zwrotny WaBack na istniejącej sieci.

Pliki