PIASKOWNIK WIROWy

Piaskowniki są przeznaczone do zatrzymania i usunięcia ze ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych łatwo opadających cząstek mineralnych (piasku) o grubości równej lub ponad 0,15 mm. Piaskowniki są instalowane na oczyszczalniach w miejscach przeznaczonych do oczyszczania mechanicznego. Piaskowniki przeznaczone są do wykorzystania z osadami ścieków z рН=6,5÷8,5.

Spirala przenośnika ślimakowego piasku jest wykonana ze stali węglowej odpornej na zużycie, a pozostałe części kraty – ze stali odpornej na korozję AISI 304, (AISI 316). Piaskowniki mogą mieć przepustowość 50 i 100 m3/h. Piaskownik składa się ze zbiornika stożkowego z pochyłym urządzeniem do transportu opadającego piasku. Do górnej strefy zbiornika są doprowadzone wlotowe i wylotowe króćce wody przelewowej. W dolnej części zbiornika stożkowego został przewidziany zespół do płukania piasku z wlotowym i wylotowym króćcem wody przemywającej. Wewnątrz zbiornika pionowo jest zamocowane urządzenie do mieszania, które jest uruchomiane przez motoreduktor. Dodatkowy motoreduktor uruchamia przenośnik ślimakowy urządzenia transportującego piasek.
Urządzenie do transportowania piasku jest montowane pod kątem 35˚ i jest korpusem nieruchomym składającym się z sekcji ze znajdującym się wewnątrz niego przenośnikiem ślimakowym. Korpus z przekrojem o okrągłych kształtach wewnątrz jest zabezpieczony przed starciem za pomocą odpornych na zużycie wstawek. Sekcje korpusu między sobą są połączone za pomocą połączeń kołnierzowych.