KRATA ZGRZEBŁOWA

Kraty zgrzebłowe mogą być instalowane na stacjach kanalizacyjnych (KSN) przepompowniach ścieków i na oczyszczalniach w budynkach przeznaczonych do krat. Wyróżniają się wysoką trwałością i łatwością obsługi.
Kraty zgrzebłowe są przeznaczone do wydobycia ze ścieków przemysłowych i ścieków z gospodarstw domowych dużych i średnich odpadów, po czym następuje załadunek mechaniczny odpadów do urządzenia transportującego lub kontenera na śmieci.
Kraty przeznaczone są do wykorzystania z osadami ścieków z рН=6,5÷8,5.
OPIS
Kraty są wykonywane ze stali odpornej na korozję AISI 316, o różnych wymiarach. Rozmiar krat zgrzebłowych zależy od niezbędnej zdolności przepustowej, składu ścieków i rozmiarów geometrycznych kanałów dopływowych.
Krata zgrzebłowa jest to obramowana taśma filtracyjna z prętów. Pręty mają średnice w kształcie zbliżonym do kropelki, co polepsza cechy hydrauliczne taśmy filtracyjnej. Taśmy filtracyjne kraty mogą być również złożone z prętów o średnicy w kształcie prostokąta.
Przelot miedzy prętami taśmy filtracyjnej może wynosić od 5 do 70 mm.
Rama prostokątna składa się z dwóch boków podłużnych połączonych belką poprzeczną. Wzdłuż boków podłużnych kraty po prowadnicach przemieszczają się łańcuchy płytkowe ze stali nierdzewnej.
Istnieje możliwość regulowania naprężenia łańcuchów.
Na łańcuchach są zamontowane grabie poprzeczne do czyszczenia taśmy filtracyjnej. Łańcuchy i zamontowane na nich grabie uruchamiane są poprzez obracanie się wałów kół prowadzących taśmę, które znajdują się w górnej części kraty. Z kolei wały zostają uruchomiony przez motoreduktor.
Krata zostaje zamontowana na specjalnej podstawce, która zostaje przymocowana w kanale, przy czym sama krata może podnosić się nad kanałem dla obsługi. Do zamontowania w kanale krótkim stosuje się specjalną podstawkę teleskopową.