Przedsiębiorstwo „PRODEKO-EŁK” rozpoczęło swoją działalność w roku 1997 na terytorium Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Ełk.
W ciągu 16 lat działalności na polskim rynku firma zrealizowała ponad 950 zakończonych sukcesem projektów. W 2012 roku firma „PRODEKO-EŁK” weszła w skład międzynarodowej grupy „EKOTON”, posiadającą własne zakłady produkcyjne znajdujące się na Ukrainie, w Kazachstanie, Rosji, a teraz jeszcze także i w Polsce. Grupa „EKOTON” posiada swoje przedstawicielstwa w UE (Litwa), na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Rosji.
W ciągu prawie 20 lat swojego istnienia Grupa „EKOTON” dostarczyła na rynek ponad 1000 zakończonych sukcesem projektów dotyczących dostawy wyrobów, przebudowy, modernizacji lub budowy komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni.
Połączenie doświadczenia dwóch przedsiębiorstw pozwoli nam jeszcze bardziej efektywnie zaspokajać potrzeby naszych klientów, proponując im tylko najbardziej skuteczne i niezawodne rozwiązania w dziedzinie projektowania i produkcji nowoczesnego i skutecznego sprzętu.

Szeroki asortyment naszej produkcji zawiera:
Kraty mechaniczne(zgrzebłowe, schodkowe, hakowe, bębnowe)
Prasopłuczki, rozdrabniacze
Przenośniki ślimakowe
Separatory piasku
Sitopiaskowniki
Zgarniacze zgrzebłowe (typ IRPO)
Zgarniacz ssawkowy (typ IRPO)
Zgarniacz na osadniki radialne (ze stałym lub obrotowym pomostem)
Zgarniacze liniowe
Mieszadło prętowe do zagęszczania grawitacyjnego
Zastawki różnego typu
Systemy napowietrzania
Systemy drenażowo-rozdzielcze
Sprzęt do mechanicznego odwadniania (prasy filtracyjne, zagęszczacze taśmowe osadu, kompaktowe stacje do mechanicznego odwadniania osadów, odwadniacze śrubowe)
Flotatory i systemy oczyszczania fizyko-chemicznego
Oczyszczalnie modułowe
Przelewy uchylne
Żurawiki
Sprzęt dla zbiorników wodnych( koryta, przelewy wody, systemy odbioru i rozdzielania ścieków)
Pomosty
Barierki

Aktualności

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.