ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY POZIOMY TYP ZPO 1-5 WYKONANIE A,B

Pionowe zasobniki ciepłej wody są urządzeniami służącymi do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru oraz do uzupełniania niedoborów ciepłej wody podczas szczytowego zapotrzebowania. Zasobniki są jednym z elementów węzłów cieplnych.
Pionowe zasobniki ciepłej wody przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym dla wykonania A PS=6 bar dla wykonania B PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS=70°C. Parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji obiektu.

KONSTRUKCJA ZASOBNIKA
Wszystkie podstawowe elementy zasobnika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 6 bar dla wykonania A oraz 10 bar dla wykonania B, a także temperatura obliczeniowa - 70°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zasobnika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Wewnętrzne powierzchnie zasobnika chronione są przed
korozją za pomocą protektorów magnezowych, które dostarczane są ze zbiornikiem na wyraźne życzenie Zamawiającego. Istnieje również możliwość wykonania zasobnika w wersji ocynkowanej.
Zasobnik jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (HP) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

Zasobniki ZPI podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz wytyczną 2/8 do PED mieszacze zalicza się do urządzeń z obszaru art. 3 ust. 3, Tablica 4 (uznana praktyka inżynierska). Z tego względu zasobniki nie posiadają oznaczenia CE.