ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TYP ZSP 2-11

Zbiorniki sprężonego powietrza przeznaczone są do magazynowania i zapewnienia odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza typu ZSP mogą być eksploatowane przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=10 bar oraz minimalnej / maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TSmin=0°C / TSmax=+80°C. Na indywidualne zamówienie mogą być wykonane zbiorniki na inne parametry pracy (ciśnienia).

Zbiorniki sprężonego powietrza przeznaczone są do magazynowania i zapewnienia odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza typu ZSP mogą być eksploatowane przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=10 bar oraz minimalnej / maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TSmin=0°C / TSmax=+80°C. Na indywidualne zamówienie mogą być wykonane zbiorniki na inne parametry pracy (ciśnienia).

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Wszystkie podstawowe elementy zbiornika sprężonego powietrza (płaszcz, dna elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych - atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS nie może być przekroczone podczas eksploatacji zbiornika. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnętrznej poprzez właz rewizyjny owalny lub eliptyczny.
Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz farbą z atestem PZH, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.
Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

ocynkowanie ogniowe, obustronne,
ocynkowanie natryskowe.
Zbiorniki sprężonego powietrza oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.
Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne zbiornika w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych.