TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego IT (w tym automatyzacji dowodzenia itp.) od ponad dwudziestu lat dynamicznie i efektywnie działającą w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i obrony, która posiada w tej dziedzinie: największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał (także inżynierski), szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka specjalizuje się głównie w skutecznej realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych rozwiązaniach IT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obrony narodowej oraz sojuszniczej. Posiada również niezbędne świadectwa, certyfikaty, inne uprawnienia oraz liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. uzyskane za opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Całość ww. atrybutów pozycjonuje TELDAT w czołówce projektantów i producentów zintegrowanych (kompleksowych) systemów wsparcia (w tym automatyzacji) dowodzenia, działania wojsk i łączności, także określanych systemami systemów.

20-letnia aktywna i efektywna działalność TELDAT w omawianej dziedzinie istotnie przyczyniła się do rozwoju systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności, także w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na usytuowanie Polski w tym zakresie w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca.

Flagowym i zarazem innowacyjnym produktem TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN (SPT JAŚMIN) - unikalny System Systemów w zakresie wsparcia: dowodzenia, działania wojsk i łączności. Jest on szerokim zbiorem specjalistycznych systemów, urządzeń i oprogramowań, z których jak z klocków można budować zintegrowane systemy informacyjne.

Powyższe rozwiązania cieszyły się i cieszą uznaniem Zamawiających, Gestorów, Organizatorów oraz Użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych, w tym z: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i USA. Ich walory i niezawodność zostały udokumentowane m.in. licznymi: nagrodami, certyfikatami, potwierdzeniami i opiniami, w tym sygnowanymi przez Agencję NCI (NATO Communications and Information Agency) / NATO C3 Agency. Tego typu ważnych nobilitacji, w tym Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mają zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy wyroby techniki wojskowej. Nie mają one także np. referencji eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej AON), które posiada główny, kompleksowy i w wielu zakresach unikalny komponent programowy JAŚMINa - System Wspomagania Dowodzenia C3IS JAŚMIN (SWD C3IS JAŚMIN), z którego uniwersalnego i także unikalnego zestawu usług (co jest pierwszorzędną cechą tego rozwiązania) zbudowane są jego moduły programowe, dedykowane dla: HMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Korpusu, Dywizji i Brygady), BMS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny), DSS JAŚMIN (Systemu Zarządzania Walką Żołnierza), WPJ (rozwiązania intranetowego, m.in. wspierającego procesy dowodzenia/zarządzania poprzez zastosowanie scentralizowanego portalu), CID JAŚMIN (Serwera Identyfikacji Bojowej - istotnie usprawniającego i zwiększającego dokładność: identyfikacji obiektów wojsk własnych i sojuszniczych oraz wymianę danych w tym zakresie między rodzajami sił zbrojnych) i JFSS JAŚMIN (Systemu Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP).

TELDAT współpracuje z wieloma instytucjami i podmiotami gospodarczymi, działającymi na rzecz bezpieczeństwa i obronności, także w skali międzynarodowej. Na ich rzecz realizuje m.in.: prace badawczo-rozwojowe, dostawy oraz wsparcie techniczne dla procesów wdrażania i eksploatacji specjalistycznych systemów teleinformatycznych w wersjach mobilnych i stacjonarnych.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.