Naprawy główne

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. realizują naprawy główne śmigłowców, ich urządzeń, systemów, agregatów i instalacji. W ramach naprawy głównej śmigłowców, Spółka realizuje proces przedłużania kalendarzowego resursu technicznego we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Wszystkie rodzaje prac są transparentne i udokumentowane zgodnie ze standardami obowiązującymi w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki temu klient ma możliwość prześledzenia procesu realizowanej usługi na każdym jego etapie.