Kompozyty

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zarówno wojskowego jak i cywilnego, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. utworzyły Wydział Produkcji Struktur Kompozytowych, który dysponuje odpowiednią powierzchnią produkcyjną i posiada nowoczesne wyposażenie umożliwiające wykonanie elementów o dowolnym kształcie i stopniu komplikacji. W ramach Programu Wisła WZL1 jest Centrum Produkcji Struktur Kompozytowych.