Zbiorniki paliwa naziemne

Zbiorniki te wykonane są zgodnie z dokumentacja techniczna zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego i spełniają wszelkie normy i obowiązujące w naszym kraju przepisy. Zbiorniki naziemne produkowane są w kilku różnych wielkościach od 5 m3 do 100 m3. Zbiorniki te mogą również być dzielone na komory grup paliwowych z możliwością do trzech rodzajów paliw, dwu- lub trzy komorowe. Zbiorniki posiadają wykonanie standardowe z tzw. "suchym" systemem kontroli szczelności. Mogą być również przystosowane do sygnalizacji w "mokrym" systemie kontroli szczelności.