Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych Ma-Ga Sp. z o.o.

ul. Kujawska 136, skr. poczt. 142
85-950 Bydgoszcz
Polska
+52 371 26 57