Decyzją Rady Powiatu Łęczyńskiego Technikum Górnicze w Łęcznej zostało utworzone jako oddział zamiejscowy Zespołu Szkół w Ludwinie w 2005 roku, zakładając usamodzielnienie jednostki w najbliższych latach. Szkołę ulokowano w północnym skrzydle budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Bogdanowicza 9. Organizacją nowej placówki zajęli się: dyrektor mgr Waldemar Kolanowski i wicedyrektor mgr Magdalena Dyndur.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.