Wyższa Szkoła Cła i Logistyki jest niepubliczną szkołą wyższą, której zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Została założona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2001 roku (DNS-1-0145-51/Eko/2001). W Rejestrze Uczelni Niepaństwowych występuje pod numerem 194. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki od ponad 12 lat jest liderem wśród polskich uczelni niepublicznych, specjalizujących się w kształceniu specjalistów dla branży logistycznej, transportowej i celnej.
Uprawnienie do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku stosunki międzynarodowe zostało przyznane uczelni dnia 17.08.2004r decyzją nr DSW-3-4041-854/54z/JP/04. Decyzją nr DSW-3-4003-293/06 z dnia 22.09.2006r. przyznano uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe. Dnia 29.07.2011 r. decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6022-15699-2/SP/11 przyznano uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku transpor

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.