Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

JESTEŚMY SZKOŁĄ MIĘDZYNARODOWĄ

UCZYMY EFEKTYWNIE I INNOWACYJNIE

PROMUJEMY WARTOŚCI OBYWATELSKIE


Niniejszy dokument dotyczy całej społeczności szkolnej, określa wspólne wartości edukacyjne i zasady pedagogiczne przyjęte w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Lublinie. Przesądza o charakterze całokształtu działań edukacyjnych i wyznacza tożsamość szkoły. W skrócie można ją opisać następująco.

Najważniejsze wartości wiążemy z człowiekiem i jego godnością.
Staramy się odkryć możliwości każdego ucznia i dążymy do jego rozwoju jako pełnowartościowej osoby.
Uczymy racjonalnego stosunku do świata.
Dajemy wzór przyjaznej współpracy.
Jesteśmy otwarci na wyzwania współczesności - stawiamy na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność.
Kształcimy do odpowiedzialnego, uczciwego i kulturalnego udziału w życiu demokratycznego świata.
Przygotowujemy uczniów do świadomego

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.