Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Polska
+48 17 865 11 00
+48 17 854 12 60