Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Lublinie

al. Warszawska 31
20-803 Lublin
Polska
+48 81 533 20 28