Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Magnoliowa 8
20-143 Lublin
Polska
+48 81 747 03 78
+48 81 747 03 78