Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie w Lublinie zostało założone w 2006 roku przez pracowników naukowych KUL z panem doktorem Jackiem Gołębiowskim – adiunktem w Instytucie Historii KUL – na czele. Główny cel, jaki przyświecał inicjatorom, to oparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego o fundamenty cywilizacji śródziemnomorskiej: poznanie naukowe, szacunek dla kultury i tradycji oraz wierność etyce chrześcijańskiej. Istotną częścią tego projektu są nawiązane i koordynowane przez prof. Cezarego Tarachę – Kierownika Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego - kontakty międzynarodowe z hiszpańskimi uczelniami. W ten sposób Szkoła Śródziemnomorska wraz z Instytutem Hiszpańsko-Polskim staje się lubelskim centrum współpracy z krajami obszaru języka hiszpańskiego. W ciągu czterech lat istnienia w szkole gościli znamienici profesorowie i dyplomaci z Hiszpanii, Chile czy Meksyku. Z drugiej strony nasi uczniowie mogą rokrocznie jeździć na zajęcia z kultury i języka hiszpańskiego do Salamanki.

Patronat

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.