Futura Edukacja jest organem prowadzącym szkół i placówek w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Płocku. Oferta dydaktyczna obejmuje:
Szkoły Policealne
Licea Ogólnokształcące
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Gimnazjum
Studium Zawodowe
Kursy i Szkolenia
Szkoły Futura powstały jako nowoczesna alternatywa dotychczas istniejących placówek kształcenia dla osób dorosłych.

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.