Aeroklub Ziemi Zamojskiej

Mokre 115
22-400 Zamość
Polska
+48 84 616 92 59