Nasza Szkoła należy do placówek dydaktyczno-wychowawczych o długiej tradycji i bogatym dorobku. Założona 10 września 1915 roku jako Wyższa 8-klasowa Szkoła Realna Zrzeszenia Nauczycieli im. Hetmana Jana Zamoyskiego przez ks. Kazimierza Gostyńskiego i pięciu innych nauczycieli prowadzi nieprzerwanie działalność, nie zmieniając budynku przy ul. Ogrodowej, chociaż sześciokrotnie zmieniała nazwę i strukturę organizacyjno-programową.
Celem Szkoły było zawsze możliwie najlepiej kształcić i wychowywać swoją młodzież. Nic więc dziwnego, że uczniowie w miarę swych możliwości włączyli się w odbudowę państwa polskiego. 31 października 1918 roku brali udział w rozbrajaniu wojsk austriackich w Lublinie, a w 1920 r. uczestniczyli w działaniach wojennych polsko-bolszewickich. 13 uczniów-żołnierzy zginęło za Ojczyznę. Po zakończeniu działań wojennych dyr. ks. Kazimierz Gostyński i zespół nauczycieli czynili starania, aby stworzyć uczniom warunki do normalnej spokojnej nauki. Z dniem 31 sierpnia 1921 r. Szkoła została upańs

Produkty

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych produktów.

Business Blog

Wystawca nie dodał jeszcze żadnych aktualności.

Multimedia

Panoramy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych panoram.

Filmy (0)

Wystawca nie posiada jeszcze żadnych filmów.