Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Warszawa
Polska
+48 22 589 22 07
+48 22 822 53 42