Gmina Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
Polska
+48 89 762 77 24
+48 89 762 77 00