PRINZ Polska Sp. z o.o.

ul. Tulipanowa 4
60-175 Poznań
Polska
+48 61 863 80 99