Tyrystorowy układ rozruchowy softsart CTS(STV)2313

working