Czujnik OID z pierścieniem nastawczym - czujnik optyczny z pomiarem czasu przelotu fotonów (PMD)

PMDLine M30: Czujnik optyczny gotowy do działania

Niezawodne tłumienie tła oraz detekcja niezależna od koloru
Łatwe nastawianie punktu przełączania dzięki obrotowemu pierścieniowi nastawczemu (z funkcją blokady nastawy)
Błyszczące powierzchnie są wykrywane w sposób niezawodny (np. stal nierdzewna)
Dowolne położenie czujnika, nawet pod kątem do obiektu
Zintegrowany interfejs IO-Link, np. do odczytu aktualnych wartości

Pomiar czasu przelotu fotonów dla standardowych czujników
Seria czujników OID z pomiarem czasu przelotu fotonów (PMD = photonic mixer device) łączy w sobie następujące zalety: długie zasięgi, niezawodne tłumienie tła, widzialne światło czerwone i wysokie wzmocnienie nadmiarowe. Znajdując się w tym samym przedziale cenowym, co standardowe czujniki, jest dla nich sprytną alternatywą
Łatwy w użyciu
Punkt przełączania można z łatwością ustawić poprzez obracanie pierścieniem nastawczym. Podziałka wskazuje nastawioną odległość. Dzięki temu punkt przełączania można ustawić przed zamontowaniem czujnika.
Dowolna powierzchnia i dowolna pozycja montażu
Błyszczące, matowe, ciemne lub jasne obiekty w dowolnym kolorze: czujnik OID cechuje się niezawodnym tłumieniem tła. Urządzenie umożliwia montaż pod kątem do obiektu co daje większą elastyczność pod względem pozycji montażu. To upraszcza montaż i obniża koszty.