CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO- ROZWOJOWY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO

ul. Miedziana 11
00-958 Warszawa
Polska
+48 22 620 91 38